Artikler og substantiver

Her kan du lytte til en forklaring på dansk:

ARTIKLER – KENDEORD

Ubestemt artikel  
 Un – Una – Unos – Unas

Ubestemt artikel foranstilles på spansk – som på dansk.

Singularis/Ental

un: en eller et (un chico: en dreng, un vaso: et glas)

una: en eller et (una chica: en pige, una carta: et brev)

Pluralis/Flertal

unos: nogle (unos chicos: nogle drenge)

unas: nogle (unas chicas: nogle piger)

Bestemt artikel  
El – La – Los – Las

Bestemt artikel foranstilles på spansk – som på engelsk.

Singularis/Ental

el: -en/-et (el pueblo: landsbyen, el castillo: slottet )

la: -en/-et (la sala: stuen – la casa: huset)

Pluralis/Flertal

los: -ene/-erne (los bosques: skovene – los libros: bøgerne). (Los dos: de to)

las: ene/-erne (las montañas: bjergene – las minas: minerne)

Lyt på nettet: https://videoele.com/A1-los-articulos.html

Udfyld med bestemte artikler: Øvelse fra Vamos a las tareas side 15:

SUBSTANTIVER – NAVNEORD

På spansk tilføjes –s (efter vokal) og –es (efter konsonant) i flertal.

Hombre – hombres / Mujer – mujeres

Som hovedregel er substantiver, som ender på -o: hankøn

Som hovedregel er substantiver, som ender på -a: hunkøn

Læs mere i La amarilla:

Træn artikler og substantiver samt udtale

Øvelse fra Vamos side 6-9 – Lyt:

Øvelser fra Vamos a las tareas side 7, 8, 10 og 11.

Sæt artikler foran ordene: un girasol, etc. Obs: m (maskulinum) f (femininum). Her: De ord, der ender på -o (hankøn). De ord, der ender på -a (hunkøn).

Artikler i ental og flertal

Stavning: Accenten forsvinder fra endelsen i flertal: Limón – limones / millón – millones.

Z bliver til C: luz – luces / cruz: cruces / vez – veces

Fællesbetegnelse:

Øvelse med adjektiver:

Uregelmæssige substantiver

Der findes undtagelser fra reglen som f.eks.:

Læs mere i La amarilla:

Hunkønsord: mano, foto, moto, radio

Substantiver, som ender på: -ción, -sión, –ad, -ud, -ez

Situación, televisión, ciudad, salud, vejez

Hankønsord: día

mange substantiver, som ender på: –ista, -ma, -or, -l, -s, -n, -e, -r

turista, problema, televisor, papel, mes, tren, garaje, sabor

Profession/nationalitet: Ofte ændres hankøn til hunkøn: médico – médica (læge)

Der kan tilføjes et -a: profesor – profesora (lærer)

Nogle substantiver findes kun i ental:

Penge: El dinero   

Folk: La gente

Nogle substantiver findes kun i flertal:   

Ferien: Las vacaciones    

Saksen: Las tijeras

Flertalsord med artikel i ental:

En paraply: un paraguas     

En krise: una crisis

Find artikler til de uregelmæssige substantiver! Udfyld!

Udfyld de tomme felter! Oversæt ordene! Øvelse fra Vamos a las tareas side 9.

Udfyld

 EntalFlertal
 UbestemtBestemtUbestemtBestemt
Hankønsord, der ender på -a/-ma, -ista
DíaUn díaEl díaUnos díasLos días
Mapa El mapa  
Tema   Los temas
Clima El clima  
Problema  Unos problemas 
ProgramaUn programa   
Turista   Los turistas
Pensionista  Unos pensionistas 
Periodista El periodista  
Socialista   Los socialistas
Policía* (betjent)El policía   
Hunkønsord der ender på -o, -ción, -sión, -dad, -tad, -tud, -ez (bemærk z-c i flertal)
Mano La mano  
Foto La foto  
Moto   Las motos
RadioUna radio   
Situación La situación  
Discusión  Unas discusiones 
Ciudad   Las ciudades
Amistad La amistad  
ActitudUna actitud   
Vez  Unas veces 
Hunkønsord der har tryk på -a, ha bliver til hankøn i ental
Agua**El agua**Las aguas
Alma   Las almas
HachaUn hacha Unas hachas 
Ord, der kun findes i flertal
Gafas  Unas gafas 
Tijeras  Unas tijeras 
Vacaciones   Las vacaciones
Ord der kun findes i flertal men har kendeord i ental
Análisis (m)   Los análisis
Crisis (f)Una crisis   
Cumpleaños El cumpleaños  
Paraguas (m)Un paraguas   
Lunes (ugedage) (m) El lunes  
Ord der kun findes i ental
Dinero**El dinero  
Gente La genteI Latinamerika anvender de flertalsformen: Unas gentes/las gentes
Leche**La leche  

* det hedder la policía, når man omtaler politiet generelt. ** høres ikke i daglig tale.

Artikler udvidet

Læs mere i la amarilla:

Artikler:

Al/Del

a + el bliver til (al) 

de + el bliver til (del)

Der findes en intetkønsform: lo, som anvendes sammen med adjektiver:

Lo bueno, lo malo (Det gode, det onde)

På spansk anvendes artikel her:

Jeg spiller guitar/ piano: Toco la guitarra/ el piano.

Jeg spiller fodbold/ kort: Juego al fútbol/ a las cartas.

På spansk anvendes ikke artikel ved: Medio/Otro

Et halvt kilo vindruer: Medio kilo de uvas.

En anden vare: Otro artículo.

Click to listen highlighted text!