Tareas

Diftongerende verber

Diftongerende verber

Øvelse fra Vamos a las tareas side 32 – Find hjælp i la amarilla side 39-41

Indsæt det ord, der passer i sætningen
Almorzar: spise frokost: La familia . Familien spiser frokost.

Colgar: hænge: Las lámparas en el techo. Lamperne hænger i loftet.

Contar: fortælle/tælle: El abuelo un cuento. Bedstefaren fortæller et eventyr.

Comenzar: starte: Las lecciones ahora. Timerne starter nu.

Costar: koste: Los pantalones cincuenta euros: Bukserne koster 50 euros.

Defender: beskytte: Juan a Juana: Johan beskytter Johanne.

Empezar: begynde: Los alumnos mañana. Eleverne begynder I morgen.

Encender: tænde: El hombre un cigarrillo: Manden tænder en cigaret.

Entender: forstå: Ella no la pregunta. Hun forstår ikke spørgsmålet.

Enterrar: begrave: Los niños el gato feo. Børnene begraver den grimme kat.

Mentir: lyve: Los políticos . Politikerne lyver.

Morir: dø: Los refugiados de hambre. Flygtningene dør af sult.

Negar: (be)nægte: Ella todo. Hun benægter alt.

Pensar: tænke/synes: Yo que la película es buena: Jeg synes, at filmen er god.

Perder: miste: Yo siempre mi bolso. Jeg mister altid min taske.

Poder: kunne: Ellos ver el pájaro. De kan se fuglen.

Probar: prøve: Ella el vestido. Hun prøver kjolen.

Querer: ville(have): El niño un helado: Barnet vil have en is.

Recordar: huske: Yo no el texto. Jeg husker ikke teksten.

Sembrar: så: El campesino las semillas. Bonden sår frøene.

Sonar: ringe(lyde). el teléfono. Telefonen ringer.

Soñar: drømme: Los chicos con las chicas. Drengene drømmer om pigerne.

Tener: have: Nuestros padres una casa bonita. Vores forældre har et pænt hus.

Venir: komme: La maestra más tarde. Læreren kommer senere.

Volver: vende hjem/tilbage: Sus hijos hoy. Deres børn kommer hjem i dag.




Click to listen highlighted text!
Click to listen highlighted text!