Adverbier – Biord

Tid: Tiempohoy, ayer, mañana, después, antes,  temprano, tarde, pronto, luego, entonces, ahora, ya, aún, pues, jamás, siempre, nunca, a veces, a menudo (adverbier med: – mente)  Lyt tidsadverbier: https://spanish.kwiziq.com/learn/theme/724854
Sted: Lugaraquí, acá, allí, allá, cerca, lejos, fuera, dentro, abajo, arriba, encima, atrás, delante, enfrente, detrás, alrededor Lyt: https://spanish.kwiziq.com/learn/theme/734684
Måde: Modobien, mal, así, rápido, deprisa, despacio, gratis, regular, adrede, mejor, peor, (adverbier med: – mente) Lyt: https://spanish.kwiziq.com/learn/theme/765503
Mængde: CualidadMás, menos, demasiado, poco, mucho, muy, bastante, apenas, casi, medio, nada, algo, suficiente Lyt: https://spanish.kwiziq.com/learn/theme/736946
Bekræftelse: Afirmaciónsí, cierto, claro, también, desde luego, por supuesto, en efecto, ciertamente
Benægtelse: Negaciónno, nunca, jamás, tampoco Lyt: https://spanish.kwiziq.com/learn/theme/1106368
Tvivl: Dudaacaso, quizás, tal vez, probablemente

Læs mere i La amarilla:

Øvelse fra nettet:

Lær tidsadverbier:

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/frecuencia-1

Stedsadverbier + præpositioner         Der anvendes de, når noget står ved noget   En el primer plano: I forgrunden 
En el fondo: I baggrundenDetrás (de)…: Bagved (noget)
A la derecha (de): Til højre (for)Sobre: på, ovenpå
A la izquierda (de): Til venstre (for)Debajo (de)…: Under (noget)
En el centro (de): I midten (af)Al lado (de)… Ved siden af (noget)
Encima de…: Oven overEn: På, I, Ved
En el rincón: I hjørnetArriba: Oppe
En el suelo: På gulvetAbajo: Nede
En el techo: I loftetEnfrente (de): Overfor (noget)
Cerca (de): Tæt ved                                                      Alrededor (de): Rundt om (noget)
Lejos (de): Langt fra Delante (de): Foran (noget)Entre: Mellem            Fuera (de): udenfor                     

Øvelser fra nettet:

Udfyld med stedsadverbier:

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/lugar-ubicaciones

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/lugar-situar

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/lugar-3

Stedsadverbier sammen med præpositioner:

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/lugar-1

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/lugar-2

Vælg tid/sted/måde: tiempo/lugar/modo

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/lugar-tiempo-modo-1

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/lugar-tiempo-modo-2

Vælg tid/sted/måde/mængde/bekræftelse/benægtelse/tvivl: (tiempo/lugar/modo/cantidad/afirmación, negación, duda)

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/clases-1

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/clasificacion-2

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/clases-3

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/adverbios/clases-4

 

Bien – Mal

Han synger godt:                (Él) canta bien (lægger sig til et verbum)

Hun synger dårligt:            (Ella) canta mal (lægger sig til et verbum)

Det er godt forberedt:     Está bien preparado (lægger sig til et adjektiv)

 

Adverbier med -mente

Adverbier dannes normalt af adjektivet + mente. Adjektivet laves om til hunkøn med endelsen: –a, hvis adjektivet ender på -o.

Normal:     Normalmente

Completo: Completamente

Det er i virkeligheden et generelt problem. Realmente es un problema real. (lægger sig til en sætning)

De illegale rejser illegalt: Los ilegales viajan ilegalmente. (lægger sig til et verbum)

AdverbiumAdjetivo Adverbio
GenereltGeneral (generel)Generalmente
GratisGratuito (gratis)Gratuitamente
IllegaltIlegal (illegal/t)Ilegalmente
AbsolutAbsoluto (absolut)Absolutamente
Økonomisk setEconómico (økonomisk)Economicamente
RegulærtRegular (regulær/t)Regularmente
PerfektPerfecto (perfekt)Perfectamente
På ny, nyligtNuevo (ny)Nuevamente
DybtProfundo (dyb/t)Profundamente
AktueltActual (aktuel/t)Actualmente
Først og fremmestPrimero (først)Primeramente
OpmærksomtAtento (opmærksom)Atentamente

Lav flg. adjektiver om til adverbier ved at tilføje –mente! https://www.languagesonline.org.uk/Spanish/adverbs/adverbs1.htm

Lyt og lær: https://spanish.kwiziq.com/learn/theme/724164

Click to listen highlighted text!