ALFABET og UDTALE

Klik på foto for at lytte til grammatik:

Det spanske alfabet

Konsonanter

Lyt på YouTube

Alfabeto español: https://www.youtube.com/watch?v=MhYKuKA0qLo       

B & V
Udtales ens: I starten af et ord som dansk b og mellem to vokaler som en b/v lyd: [β] Det er som om man vil side b og v på samme tid.

C
Ce og Ci udtales som Se/Si (på højspansk: læspelyd [θ]
Ca, co, cu + c+ konsonant udtales som: K

Ch: udtales som: tj

D: som på dansk, men blødt mellem to vokaler: ð (som engelsk: the eller som i gade.

F: som på dansk

G:
Ge og Gi udtales som: harkelyd [hr]Ga, Go, Gu samt g + konsonant udtales som: G
Gue og Gui udtales som: Ge/Gi
Güe og Güi udtales som: Gwe/Gwi

H: er stumt

J: Harkelyd [som Hr] (I nogle lande nærmest som dansk H)

K: som på dansk

L: som på dansk

Ll: udtales som: lj eller j

M: som på dansk

N: som på dansk

Ñ: udtales som: nj  [:ŋ] 

P: som på dansk – men mindre pustet.

Q: Findes kun som: QUE/QUI og udtales som: Ke/Ki

R: rulles
Rr: rulles mere

S: som på dansk

T: som på dansk men mindre pustet.

V: udtales som: B

X: ks/s eller Harkelyd (eller som: H) som i f.eks.: México

Y: udtales som: I eller J (Y er en vokal, når det står alene. Udtales [i] og betyder og)

Z: udtales som S (på højspansk: læspelyd θ)

Vokaler

Spanske vokaler adskiller sig lidt fra dansk:

A er dyb. 

I er diskant. 

O udtales nærmest som: å.

U er hul. 

Y (betydning: og) udtales som: i.

Lyt på youTube

Aprende el abecedario: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=CSlsxGphfHg&feature=youtu.be  

Udtaleregler

Trykregler

1). Trykket på et ord ligger på andensidste stavelse når ordet ender på: vokal + n eller s.

Casablanca, hablo, hablas, hablamos, hablan

2). Trykket på et ord ligger på sidste stavelse når ordet ender på: konsonant (- n eller s):

profesor, Portugal

3). Hvis et ord har en accent, skal trykket ligge på denne: 

venes: [Hr’oβenes] – Andalucía: [Andalu’cía]. Andalucía indeholder en hiato. Diftongen ia ophæves, da den får accent. Trykket ligger nu på accenten.

Diftonger

En diftong består af to vokaler, hvor den ene er i eller u. Her dannes kun én stavelse.

ai  iaei auuaeu ie ueiuuioiouiouo
[aj][ja][ej][aw][wa][ew][je][we][ju][wi][oj][ow][jo][wo]

Diftonger har betydning for, hvor trykket skal ligge:

Farmacia: [Far’masja] – Industria: [In’dustrja]

YouTube: Lyt alfabet og udtale:

El abecedario español: https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=M-4dfZ6PGC8&feature=youtu.be 

Læs mere i La amarilla:

Alfabet og Udtaleregler:

Øvelser

Lyt og udtal: Øvelse fra Vamos side 6-9:

Udtal ordene!

Træn udtale og lær gloser!

Øvelse fra Vamos a las tareas side 6:

Udtal flg. ord og find deres betydning! 

Lyt evt. før du udtaler!

B og V med hård udtale, når det står forrest eller efter m/n:   
   
Brasil – bonito – un vaso – bomba – vamos – vídeo

B og V med blød udtale når det står imellem andre bogstaver:      

Cuba – novela – grave  – móvil – bebida – Antonio Banderas – Roberto 

C og Z: cerca – vacaciones – Barcelona – Andalucía – corazón – claro

Ch: nachos – Chile – salchichón – muchacho – cha cha cha – chico – ducha

D med hård udtale, når det står forrest
D med blød udtale, når det står imellem andre bogstaver   

Dinamarca – boda – cada – Granada – drama – droga – drogado – madrugada – vida

G:  Argentina – agenda – vergüenza – guante – guerra – gitano – guía – hamburguesa – gigante – gemelos – Los Ángeles – guacamole – gente – gafas – geografía
H:  La Habana – hora – hermanos –hotel – alcohol – Copenhague – helicóptero
J:  Juan – José – garaje – Jorge – hijo – jefe –ejemplo – traje –mejor – masaje
Ll: Mallorca – Sevilla – billete – tortilla 
Ñ:  jalapeño – señor – España – niño – mañana 
Q: Enrique – tequila – mosquito – croqueta
Rr: cigarro – burrito – horror – arriba – arroz
Y:  proyecto – playa – Paraguay –  Uruguay – jersey – mayor – yogur – yo – y 

Diftonger:

industria – farmacia – gracias – Julio Iglesias – junio – lluvia – Valencia – colegio – genio –  Colombia – Fuengirola – dormitorio – palacios – democracia – individuo – ciudad 

Trykstreger:

teléfono – número – Andalucía – fácil – difícil – océano  – país – período – jóvenes

Lær gloser med sangen Salsa Tequila: https://www.youtube.com/watch?v=77Ms1oCiDH4  

Øvelser fra nettet:

Understreg de ord, der får tryk på sidste stavelse: 

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/silabas/palabras-agudas

Understreg de ord, der får tryk på andensidste sidste stavelse: 

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/silabas/palabras-graves

Understreg de ord, der får tryk på tredjesidste sidste stavelse: 

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/silabas/palabras-esdrujulas

Understreg de ord, der indeholder en diftong:

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/silabas/diptongos-buscar

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/silabas/diptongos-1

Hiato: en diftong, der er ”ophævet” p.g.a en accent:

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/silabas/hiatos-buscar

https://aprenderespanol.org/ejercicios/gramatica/silabas/hiatos-texto

Click to listen highlighted text!