Verbet ESTAR

Her kan du lytte til grammatik: Pronominer og brug af ESTAR

SER og ESTAR fra La amarilla

Estar: at befinde sig, ligge, stå, sidde, være (beliggende)
Estoy: Jeg befinder mig, ligger, står, sidder…
Estás: Du befinder dig, ligger, står, sidder…
Está: Han, hun, den, det, (De) … befinder sig, ligger, står, sidder…
Estamos: Vi befinder os, ligger, står, sidder…
Estáis: I befinder jer, ligger, står, sidder…
Están: De (De)… befinder sig, ligger, står, sidder…   
¿Dónde está?

Brug af verbet ESTAR

Estar anvendes ved:

  • Beskrivelse af tilstand (Fysisk og psykisk)
  • Beliggenhed
  • Foran bestemt artikel

La chica está en España: Pigen befinder sig i Spanien (fysisk tilstand)

(Ella) está bien: Hun har det godt (psykisk tilstand)

La casa de la chica está en Madrid: Pigens hus ligger i Madrid (beliggenhed)

En su calle está la catedral: I hendes gade ligger domkirken (ved bestemt artikel)

¿Dónde está?

Indsæt de bestemte artikler!

Beskriv huset!

Indsæt møblerne i tegningen af boligindretningen! Brug retningsbeskrivelser!

El pechero está en la entrada.

El pechero está a la izquierda.

El pechero está a la izquierda del espejo. (bemærk: de+el bliver til del)

Retninger

En el primer plano: I forgrundenDelante (de)…: Foran (noget)
En el fondo: I baggrundenDetrás (de)…: Bagved (noget)
A la derecha (de): Til højre (for)Sobre: på, ovenpå
A la izquierda (de): Til venstre (for)Debajo (de)…: Under (noget)
En el centro (de): I midten (af)Al lado (de)… Ved siden af (noget)
Encima de…: Oven overEn: På, I, Ved
En el rincón: I hjørnetArriba: Oppe
En el suelo: På gulvetAbajo: Nede
En el techo: I loftetEnfrente (de): Overfor (noget)
Cerca (de): Tæt ved                                       Alrededor (de): Rundt om (noget)
Lejos (de): Langt fraEntre: Mellem                                    

Læs mere i La amarilla:

Retninger: Lyt på nettet:

https://videoele.com/A2-Donde-esta.html

https://videoele.com/A1-donde-esta-la-ni%C3%B1a.html

¿Cómo está la casa?

Click to listen highlighted text!