Vamos Begynder- & fortsættersystem

Spanskforløb for skoler – Niveau 1-2-3

Moduler
Intro: Hilsener/gambitter

Her finder du en forklaring på indholdet af modulerne.
Supplement
Grundforløb
Sange og videoer
Tekster 1. års niveau
Lær grammatik på nettet
Øvelser på nettet X X
Undervisningsforløb
1Alfabet og udtaleHer finder du udtalereglerne, så du kan lære at udtale perfekt på spansk.Lyt spansk X
Tallene
2Artikler og substantiverUbestemte og bestemte artikler (kendeord) samt substantiver (navneord) i ental og flertal.Billedøvelser
Lær gloser
3AdjektiverAdjektivernes bøjning og placering. Lær farverne. Lær adjektiver.Lær farverne
Lær adjektiver
Lær antonymer X X
HAY/SER/ESTARSe de 3 bøjninger i forhold til hinanden.
4Brug af HAYHvordan anvendes HAY (der er/er der)?Fotos (Anny Holmgaard) – e-studiar.net
Las frutas
5Brug af ESTARHvordan bøjes og anvendes verbet ESTAR? Lær placeringer. Lær at gå på indkøb.Fotos
Lær placeringer
Pronominer
Præpositioner
Bøj verbet
5Brug af SERHvordan bøjes og anvendes verbet SER? Lær at beskrive noget: DIT HUS/VÆRELSE. Lær klokken, dage, måneder, dato. Fotos
Dage/måneder/år/dato
Klokken X
Bøj verbet
Ser eller estar
6Genitiv/Ejefald/
Sammensatte ord/Mængder
Brug af DE ved genitiv (ejefald). Hvordan laver du selv sammensatte ord?
Hvor bruger man præpositionen DE ved mængder?
Familien
7Verber i udvidet nutid/GerundiumLær at beskrive, hvad personerne er i færd med at lave/gøre: Estar+gerundium.Fotos
Øvelser
8Verber i nutidHvordan bøjer man regelmæssigt bøjede verber i nutid?Vejret/Årstider
Beklædning X X
Pronominer
Bøj verber X
9Refleksive verberLær at bøje verbet LLAMARSE (at hedde)Fortæl om dig selv
Bøj verber
10Verbet IRBøjning af verbet IR (at tage til/at rejse til) sammen med fx transportmidler.Bøj verbet
Transportmidler
11Uregelmæssige verber i nutidHer finder du: diftongerende verber, vokalskifteverber, refleksive verber, uregelmæssige verber, verber med -go.Gå på indkøb
QUERER/fødevarer
Tekster om mad
Brug af TENER X
12Verber med dativobjektVerberne GUSTAR og DOLERSport
Kroppen
Sygdomme
Objektsformer
13Adverbier/BiordSkelnen mellem MUY og MUCHOBien – mal
-mente
Mal – malo
14ModalverberMådesudsagnsord efterfølges af infinitiv
15FuturumFremtid & KonditionalisNær fremtid
Øvelser
16PerfektumFørnutid & FørdatidØvelser
Participium
17ImperativBydemåde
Høflig form/konjunktiv
Lav opskrifter
Korrespondance
18DatidPræteritum & ImperfektumØvelser i præteritum
19PassivHvordan oversætter man “at blive”?
Hvordan laver man en passiv form?
Øvelser
Participium
20KonjunktivNutid og datid. Konjunktiv anvendes ved bydemåde, i breve og generelst, når noget indleder en konjunktiv.Øvelser
Diverse øvelserGæt verbalformen
Kan du verbalformerne?

Selvstudie – Privatundervisning

Her følger en logisk rækkefølge, der kan lære dig at klare dig på basis-niveau i et spansktalende land. Følg min anvisning/rækkefølge! På højre side finder du vigtige begreber og supplementer, du skal bruge i hverdagen.

2. del (2. semester af 1. år/start 2. år)

3. del (2. år)

29 undervisningsforløb Niveau 1-2-3

Click to listen highlighted text!