Vamos – Begyndersystem (i-bøger)

Moduler

Følg evt. denne rækkefølge
Intro: Hilsener/gambitterSupplement
Sange og videoer
Tekster 1. års niveau
Lær grammatik på nettet
Øvelser på nettet X X
1Alfabet og udtaleHer finder du udtalereglerne, så du kan lære at udtale perfekt på spansk.Lyt spansk X
Tallene
2Artikler og substantiverUbestemte og bestemte artikler (kendeord) samt substantiver (navneord) i ental og flertal.Billedøvelser
Lær gloser
3AdjektiverAdjektivernes bøjning og placering.Lær farverne
Lær adjektiver
Lær antonymer X X
4Brug af HAYHvordan anvendes HAY (der er/er der)?Fotos (Anny Holmgaard) – e-studiar.net
Las frutas
5Brug af ESTARHvordan bøjes og anvendes verbet ESTAR? Lær og brug placeringer.Fotos
Lær placeringer
Pronominer
Præpositioner
Bøj verbet
5Brug af SERHvordan bøjes og anvendes verbet SER? Lav beskrivelse af DIT HUS/VÆRELSE.Fotos
Dage/måneder/år/dato
Klokken X
Bøj verbet
Ser eller estar
6Genitiv/Ejefald/
Sammensatte ord/Mængder
Brug ad DE ved genitiv (ejefald). Hvordan laver du selv sammensatte ord?
Hvor bruger man DE ved mængder?
Familien
7Verber i udvidet nutid/GerundiumLær at beskrive, hvad personerne er i færd med at lave/gøre: Estar+gerundiumFotos
Øvelser
8Verber i nutidHvordan bøjer man regelmæssigt bøjede verber i nutid?Vejret/Årstider
Beklædning X X
Pronominer
Bøj verber X
9Refleksive verberLær at bøje verbet LLAMARSE (at hedde)Fortæl om dig selv
Bøj verber
10Verbet IRBøjning af verbet IR (at tage til/at rejse til) sammen med fx transportmidler.Bøj verbet
Transportmidler
11Uregelmæssige verber i nutidHer finder du: diftongerende verber, vokalskifteverber, refleksive verber, uregelmæssige verber.Diftongerende
QUERER/fødevarer
Brug af TENER X
Vokalskifte X
Refleksive
-go-verber
12Verber med dativobjektVerberne GUSTAR og DOLERSport
Kroppen
Sygdomme
Objektsformer
Lyt
13Adverbier/BiordSkelnen mellem MUY og MUCHOBien – mal
-mente
14ModalverberMådesudsagnsord
15FuturumFremtid & KonditionalisNær fremtid
Øvelser
16PerfektumFørnutid & FørdatidØvelser
Participium
17ImperativBydemåde
Høflig form/konjunktiv
Lav opskrifter
Korrespondance
18DatidPræteritum & ImperfektumØvelser i præteritum
19PassivHvordan oversætter man “at blive”?Øvelser
Participium
20KonjunktivNutid og datidØvelser
Diverse øvelserGæt verbalformen
Kan du verbalformerne?

2. del (2. semester af 1. år/start 2. år)

3. del (2. år)

Undervisningsforløb

Click to listen highlighted text!